Đăng Nhập

Danh mục các đề tài

   Đóng

Số đăng ký

Tên đề tài

Cấp quản lý

Lĩnh vực

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Báo cáo kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ

01/KQNC

Xây dựng mô hình năng suất xanh tại xã Đăk Ring , huyện Kon Plong

 

 

SởTN&MT tỉnh Kon Tum

17/7/2005-30/8/2006

 

02/KQNC

Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người và một số mục tiêu thiên niên kỷ tỉnh Kon Tum

 

 

Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy

Tháng12/2004 - Tháng 8/2007

 

03/KQNC

Dự án xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT phục vụ phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường tại xã Vinh Quang – Thị xã Kon Tum

 

 

Phòng Kinh Tế thị xã Kon Tum

 Tháng 4/2004 - Tháng 10/2006

 

04/KQNC

Đánh giá tiềm năng nước dưới đất phục vụ khai thác sử dụng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Sa Thầy – huyện Sa Thầy – Tỉnh Kon Tum

 

 

Đoàn Địa chất thủy văn – địa chất công trình 701

 

 

05/KQNC

Đánh giá tiềm năng nước dưới đất phục vụ khai thác sử dụng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Đăk Hà  – huyện Đăk Hà – Tỉnh Kon Tum

 

 

Đoàn Địa chất thủy văn – địa chất công trình 701

 

 

06/KQNC

Xây dựng mô hình thâm canh cây lúa nước theo xu hướng 3 giảm (giống, phân bón, thuốc trừ sâu) để giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế tại các xã Diên Bình, Kon Đào và thị trấn Đăk Tô

 

 

Phòng Kinh tế huyện Đăk Tô

 

 

07/KQNC

Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng thích hợp với từng vùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum

 

 

08/KQNC

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum

 

 

09/KQNC

Xây dựng mô hình trồng rau và hoa xứ lạnh tại vùng Đông Trường Sơn – tỉnh Kon Tum

 

 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nông lâm nghiệp EAKMAT

 

 

10/KQNC

Đánh giá triển vọng một số điểm nước khoáng-nước nóng phục vụ cho khai thác sử dụng và du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

Liên đoàn địa chất thủy văn – Địa chất công trình miền Trung

 

 

11/KQNC

Điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng hiện trạng sử dụng và định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Kon Tum

 

 

Liên đoàn địa chất thủy văn – Địa chất công trình miền Trung

 

 

12/KQNC

Ứng dụng thử nghiệm dung dịch điện hoạt hóa Anolyte để khử khuẩn trong bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

 

 

13/KQNC

Đánh giá chất lượng, trữ lượng quặng mica khu vực huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, đề xuất khai thác chế biến, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường hợp lý

 

 

Đoàn địa chất 506

 

 

14/KQNC

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh  nghiệp VVN 2

 

 

15/KQNC

Xây dựng mô hình ủ cỏ thức ăn cho chăn nuôi gia súc hộ gia đình và trang trại nhỏ ở tỉnh Kon Tum

 

 

Phân viện cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ ST4

 

 

16/KQNC

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Đăk Tô, TuMơRông, Ngọc Hồi, Đăk Glei và huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

 

 

Viện Môi trường và Phát triển bền vững

 

 

17/KQNC

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Sa Thầy, Kon Rẫy và thị xã Kon Tum

 

 

Viện Môi trường và Phát triển bền vững

 

 

18/KQNC

Tuyển chọn giống lúa cạn, lúa chịu hạn cho các vùng trồng lúa tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm giống nông lâm nghiệp Kon Tum

 

 

19/KQNC

Đánh giá chất lượng, trữ lượng Diatomit và khoáng sản đi kèm (nếu có) tỉnh Kon Tum. Đề xuất hướng khai thác, công nghệ chế biến, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 

 

Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ

 

 

20/KQNC

Nghiên cứu xác định các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương, đậu xanh) thích nghi với một số tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum

 

 

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

21/KQNC

Xây dựng mô hình ứng dụng KHKT phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại xã Ya Xier huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

 

 

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

22/KQNC

Xây dựng mô hình ứng dụng KHKT phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại 2 xã Măng Cành và Đăk Long huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

 

 

Ủy Ban nhân dân huyện Kon Plông

 

 

23/KQNC

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất cây điều theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Kon Tum

 

 

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

 

 

24/KQNC

Điều tra đánh giá triển vọng Puzơlan tỉnh Kon Tum và định hướng chế biến sử dụng.

 

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

25/KQNC

Khảo nghiệm sản xuất giống cà chua ghép và xây dựng mô hình trồng cà chua ghép trái vụ trên địa bàn thị xã Kon Tum.

 

 

Phòng Kinh tế thị xã Kon Tum

 

 

26/KQNC

Biên hội bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Kon Tum

 

 

Trường Đại học Mỏ - Địa Chất

 

 

27/KQNC

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên đất đai tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm Địa Tin Học, khu Công nghệ Phần mềm - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

 

28/KQNC

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Tp. Hồ Chí Minh

 

 

29/KQNC

Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật trồng nấm ăn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại một số làng ở tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm ứng dụng KH&CGCN Kon Tum

 

 

30/KQNC

Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Kon Tum đến năm 2020

 

 

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Kon Tum

 

 

31/KQNC

Lịch sử Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 1930-1975 và giai đoạn 1975-2005

 

 

Huyện ủy Tu Mơ Rông

 

 

32/KQNC

Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, tài liệu Tập nói tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

 

 

33/KQNC

Biên niên sự kiện lịch sử  tỉnh Kon Tum

 

 

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum

 

 

34/KQNC

Tuyển chọn, nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô và xây dựng vườn sản xuất giống một số loài phong lan và địa lan có giá trị phục vụ sản xuất hàng hóa kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum.

 

 

Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

35/KQNC

Nghiên cứu xây dựng giải pháp khắc phục trở ngại về tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

 

 

36/KQNC

Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò vàng bằng phương pháp truyền tinh nhân tạo

 

 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum

 

 

37/KQNC

Xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi tại 02 xã Đắk Nhoong và Đắk Pét, huyện Đắk Glei

 

 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum

 

 

38/KQNC

Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi ếch Thái lan nhằm tăng thu nhập trong kinh tế hộ tại các xã Diên Bình, Kon Đào thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắk Tô

 

 

39/KQNC

Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum (1945-2010)

 

 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

 

 

40/KQNC

Xây dựng phần mềm quản lí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

41/KQNC

Đánh giá tiềm năng nước dưới đất phục vụ khai thác sử dụng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

 

 

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình 701

 

 

42/KQNC

Điều tra đánh giá triển vọng puzơlan tỉnh Kon Tum và định hướng chế biến sử dụng

 

 

Trường đại học Mỏ - Địa chất

 

 

43/KQNC

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và đặc tính chịu hạn của một số tổ hợp ngô lai phục vụ sản xuất cho một số vùng trồng ngô chính tại tỉnh Kon Tum

 

 

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

 

 

44/KQNC

Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng mô hình trồng một số chủng loại cây dây leo có củ chất lượng có khả năng canh tác hiệu quả trên vùng đất ở một số huyện lỵ của tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm KHCN phát triển đô thị và nông thôn (RUBTESC)

 

 

45/KQNC

Trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Thục trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh.

 

 

Công an tỉnh Kon Tum

 

 

46/KQNC

Nghiên cứu cơ sở khoa học để điều chỉnh, bổ sung quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến năm 2020 ở tỉnh Kon Tum.

 

 

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

 

 

 

47/KQNC

Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học và mầm non tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015 đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

 

 

48/KQNC

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dải khoáng hoá Au – Cu – Mo ở Sa Thầy- Đăk Tô để phục vụ cho việc quy hoạch, đầu tư khai thác khoáng sản hợp lý tỉnh Kon Tum

 

 

Trường Đại học Mỏ- Địa chất

 

 

49/KQNC

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

 

 

50/KQNC

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh giai đoạn từ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2025

 

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

 

51/KQNC

Giải pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

 

52/KQNC

Dự án xây dựng mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông thôn miền núi tại một số xã thuộc huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

 

 

53/KQNC

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

 

 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum

 

 

54/KQNC

Xây dựng mô hình cải tạo cà phê kém hiệu quả bằng phương pháp ghép chồi.

 

 

Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum

 

 

55/KQNC

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng xen cây ngăn ngày trong vườn cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản ở tỉnh Kon Tum.

 

 

KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

 

 

56/KQNC

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây mây nếp xuất khẩu nhằm phát triển nghề rừng, tăng thu nhập kinh tế hộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đăk Trăm, Văn Lem huyện Đăk Tô.

 

 

Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện Đăk Tô

 

 

57/KQNC

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cây trồng ngắn ngày, sản xuất có hiệu quả trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện IALY và Plei Krong của huyện Sa Thầy

 

 

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

 

 

58/KQNC

Đánh giá tiềm năng nước dưới đất phục vụ khai thác sử dụng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

 

 

Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước 701

 

 

59/KQNC

Không công bố

 

 

 

 

 

 

60/KQNC

 

Nghiên cứu chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục quả trên rau quả ở địa bàn thành phố Kon Tum.

 

 

Trạm Bảo vệ Thực vật Thành phố Kon Tum.

 

 

61/KQNC

 

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dải khoáng hóa Au-Cu-Mo ở Sa Thầy – Đăk Tô để phục vụ quy hoạch, đầu tư khai thác khoáng sản hợp lý tỉnh Kon Tum.

 

 

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

62/KQNC

 

Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế Ngũ vị tử Ngọc linh (Schisandra sphenanthera Rehd. Et Wils. Họ Schisandraceae).

 

 

T.Tâm nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội

 

 

63/KQNC

 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2011-2020

 

 

Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

 

 

64/KQNC

 

ng dụng tiến độ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Cà chua ghép tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

 

Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

 

65/KQNC

 

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đá mỹ nghệ tỉnh Kon Tum phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác.

 

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

 

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS