KH&CN với doanh nghiệp

   Đóng
4:59 CH | 07/12/2018

Bài toán này được đặt ra tại Hội thảo phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN năm 2018 do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng chiều 28/11/2018. Hội nghị này nằm trong chuỗi sự kiện có nội dung "Sơ kết Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020".

4:46 CH | 07/12/2018

Tính đến tháng 8/2018 đã có hơn 50% số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) có báo cáo đầy đủ về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017. Trong đó, doanh nghiệp KH&CN đã giải quyết hơn 22.738 việc làm cho xã hội; tổng doanh thu năm 2017 đạt 105.771,7 tỷ đồng (doanh thu từ sản phẩm KH&CN là 10.349,6 tỷ đồng) đóng góp 0,2% cho GDP cả nước.

1:47 CH | 20/11/2018

Tóm tắt: Gần đây, phong trào khởi nghiệp (start-up) đang được chú trọng, đẩy mạnh trong toàn xã hội. Sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp được ra đời, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, một thực tế là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển không được như kỳ vọng, vậy nguyên nhân là do đâu. Bài viết này, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Abtracts: Recently, the start-up movement is being focused, promoted throughout the society. More and more start-ups will be born, with the majority of them being science and technology enterprises. However, the fact that science and technology enterprises are not developing as expected, is why. This article, aimed at clarifying the basic legal issues related to science and technology enterprises in Vietnam.

2:51 CH | 14/03/2018

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác quản lý nhà nước về TĐC theo nhiệm vụ được giao, tiêu biểu qua các lĩnh vực như: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; công tác mã số, mã vạch; pháp chế - thanh tra, kiểm tra; thông tin, tuyên truyền,…. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hoạt động hành chính công, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2:41 CH | 14/03/2018

 Làm sao để các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) được đưa vào đời sống, đó là mong mỏi bấy lâu của các các nữ khoa học gia thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam nói chung và Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp nói riêng (Trung tâm).

3:02 CH | 28/02/2018

 Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 142/2017/TT-BTC Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2:09 CH | 27/02/2018

 Hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó, mũi nhọn là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm về công tác thông tin, truyền thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ vừa tổ chức ngày 30/1/2018.

2:04 CH | 27/02/2018

 Theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.1:59 CH | 27/02/2018

 Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa KH&CN trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong tình hình mới, vì vậy trong thời gian qua phát triển doanh nghiệp KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặt ra và quyết tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, việc phát triển doanh nghiệp KH&CN ở nước ta nói chung và ở tỉnh Kon Tum nói riêng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

7:58 SA | 13/10/2017

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT