KH&CN với doanh nghiệp

   Đóng
2:51 CH | 14/03/2018

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác quản lý nhà nước về TĐC theo nhiệm vụ được giao, tiêu biểu qua các lĩnh vực như: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; công tác mã số, mã vạch; pháp chế - thanh tra, kiểm tra; thông tin, tuyên truyền,…. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hoạt động hành chính công, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2:41 CH | 14/03/2018

 Làm sao để các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) được đưa vào đời sống, đó là mong mỏi bấy lâu của các các nữ khoa học gia thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam nói chung và Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp nói riêng (Trung tâm).

3:02 CH | 28/02/2018

 Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 142/2017/TT-BTC Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2:09 CH | 27/02/2018

 Hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó, mũi nhọn là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm về công tác thông tin, truyền thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ vừa tổ chức ngày 30/1/2018.

2:04 CH | 27/02/2018

 Theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.1:59 CH | 27/02/2018

 Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa KH&CN trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong tình hình mới, vì vậy trong thời gian qua phát triển doanh nghiệp KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặt ra và quyết tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, việc phát triển doanh nghiệp KH&CN ở nước ta nói chung và ở tỉnh Kon Tum nói riêng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

7:58 SA | 13/10/2017

 

9:50 SA | 30/06/2017

 

2:54 CH | 19/06/2017

 

9:44 SA | 10/12/2014
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum