Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông tin - Thống kê KH&CN

   Đóng
9:57 SA | 12/01/2016

 Xem tập tin đính kèm.

9:08 SA | 12/01/2016

 Một số đổi mới trong các biểu mẫu thống kê KHCN năm 2016 và Hướng dẫn điền biểu mẫu Tải về

Biểu mẫu thống kê cơ sở: biểu 01biểu 02biểu 03biểu 04 -->

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN
8:39 SA | 10/01/2013

 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN
8:15 SA | 10/01/2013

 


Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết