Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông tin - Thống kê KH&CN

   Đóng
9:57 SA | 12/01/2016

 Xem tập tin đính kèm.

9:08 SA | 12/01/2016

 Một số đổi mới trong các biểu mẫu thống kê KHCN năm 2016 và Hướng dẫn điền biểu mẫu Tải về

Biểu mẫu thống kê cơ sở: biểu 01biểu 02biểu 03biểu 04 -->

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN
8:39 SA | 10/01/2013

 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN
8:15 SA | 10/01/2013

 


Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết