Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh

   Đóng
3:39 CH | 08/01/2018

 

2:19 CH | 19/06/2017

 

10:10 SA | 18/01/2017
1:45 CH | 12/01/2017
9:00 SA | 09/09/2016
8:56 SA | 09/09/2016
8:48 SA | 05/07/2016

Thực hiện Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum.

8:09 SA | 05/07/2016

Nhằm nâng cao chất lượng xét, công nhận sáng kiến các cấp, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số: 177/SKHCN-QLCN . Theo đó, đề nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể, Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động sáng kiến thực hiện một số nội dung.

 Công văn số: 177/SKHCN-QLCN 

Hồ sơ sáng kiến

 

2:04 CH | 22/10/2014

 

8:18 SA | 01/04/2013

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT