KH&CN với doanh nghiệp

   Đóng
7:26 SA | 21/07/2015

 

3:58 CH | 13/08/2014

 

3:51 CH | 13/08/2014

Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 01/QĐ-QKHCN ban hành Quy chế cho vay, tài trợ của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum