Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Kế hoạch

   Đóng
10:30 SA | 11/10/2018
3:09 CH | 10/04/2018

 Trên cơ sở đánh giá các Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2016, để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh gắn với trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị, địa phương.

10:00 SA | 30/06/2017

 

4:47 CH | 08/06/2017

 

9:44 SA | 31/05/2017

 

9:43 SA | 31/05/2017

 

9:42 SA | 31/05/2017

 

9:09 SA | 06/03/2017

 

2:52 CH | 29/09/2014

 

2:03 CH | 31/07/2014
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT