Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Kế hoạch

   Đóng
KẾ HOẠCH

Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020
Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 11/10/2018 Lượt xem : 61
Quay Về

Banner phải

   Đóng
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh