Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Quy hoạch
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Quy hoạch

   Đóng
4:17 CH | 02/08/2018

 Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 11/05/2018


Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT