Đăng Nhập

Bài viết về Sâm Ngọc Linh

   Đóng
9:41 SA | 02/08/2018

 

Sâm Ngọc Linh là loài thân thảo, có tên khoa học là Panax vietnamensis Ha et Grushv. thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae). Ngoài ra, còn có một số tên gọi khác là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm), củ ngải rọm con hay cây thuốc dấu của đồng bào dân tộc sống xung quanh chân núi Ngọc Linh.

4:50 CH | 25/08/2016

 


Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT