Bạn đang ở :   Sâm Ngọc Linh > Quá trình hình thành
    Đăng Nhập

Quá trình hình thành

   Đóng

NHỮNG MỐC THỜI GIAN CHÍNH XÂY DỰNG

CHỈ DẪN ĐỊA LÍ “NGỌC LINH” CHO SẢN PHẨM SÂM CỦ CỦA 02 TỈNH KON TUM VÀ QUẢNG NAM

 

1. Ngày 15/12/2008, Cục Sở hữu trí tuệ ký kết hợp đồng số 10/HĐ-CT68/2008-2009 với Sở KH&CN Kon Tum triển khai thực hiện Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

2. Ngày 25/7/2011, Sở KH&CN Kon Tum  nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

3. Ngày 12/12/2012, Cục Sở hữu trí tuệ có Quyết định số 3094/QĐ-SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ cho Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.

4. Ngày 17/10/2014, Cục Sở hữu trí tuệ có Công văn số 8496/SHTT-CDNH về việc đề nghị sửa đổi Đơn đăng ký số 6-2011-00003 ngày 25/7/2011 (đơn do Sở KH&CN tỉnh Kon Tum làm chủ đơn).

5. Ngày 23/7/2015, giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam có Thông báo số 2650/TB-BKHCN-UBND việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

6. Ngày 21/8/2015, Cục Sở hữu trí tuệ có Công văn số 7871/SHTT-CDNH về việc hướng dẫn sửa đổi đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

7. Ngày 17/11/2015, Sở KH&CN Kon Tum Hợp đồng số 15/HĐ-SKHCN-TKCM với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa về việc Hợp nhất cơ sở khoa học phục vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" dùng cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

8. Ngày 24/5/2016, Sở KH&CN Kon Tum nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

9. Ngày 9/6/2016, Cục Sở hữu trí tuệ có Thông báo số 4478/TB-SHTT về việc ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

10. Ngày 16/8/2016, Cục Sở hữu trí tuệ có Quyết định số 3235/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum