Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Dự án đang triển khai

   Đóng
7:30 SA | 18/06/2013

 Ngày 05/6/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suấtchất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”, Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2013.


Banner phải

   Đóng
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh