Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến kiến thức KH&CN
    Đăng Nhập

Phổ biến kiến thức KH&CN

   Đóng
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN

Xây dựng 9 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản

 UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng 9 chuỗi liên kết sản xuất nông sản theo tiêu chí cánh đồng lớn đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương

 Cụ thể, 9 chuỗi liên kết sản xuất nông sản gồm:

Chuỗi liên kết sản xuất 50 ha rau, củ, quả an toàn thực phẩm tập trung tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà.

Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 300 ha cà phê chè hữu cơ tại 3 xã: Đăk Choong, Xốp, Đăk Man của huyện Đăk Glei.

Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 1.000 ha cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ tại thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà.

Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 500ha nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao giai đoạn đầu tại thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, Đăk Tô.

Chuỗi liên kết sản xuất 100 ha lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen tại huyện Kon Plông, trọng điểm là tại xã Măng Bút.

Chuỗi liên kết trồng 200 ha cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối) tại thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông.

Chuỗi liên kết trồng 300 ha cây dược liệuảng sâm, đương quy, nghệ vàng) tập trung tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ia Hdrai và thành phố Kon Tum.

Chuỗi liên kết sản xuất 200 ha chanh dây tại huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum.

Chuỗi liên kết sản xuất 3.500 ha sắn tại thành phố Kon Tum, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Ia H’Drai.

Việc xây dựng chuỗi liên kết này nhằm tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và xây dựng thương hiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, gắn với thực hiện Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Dương Nương

Theo QĐ 29/QĐ-UBND ngày 12/1/2018

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 15/01/2018 Lượt xem : 326
Quay Về

Banner phải

   Đóng
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh