Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Thông báo số 04/TB-SKHCN, ngày 23/01/2018 về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý "Đăk Hà" cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

 

 Thông báo số 04/TB-SKHCN, ngày 23/01/2018 về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý "Đăk Hà" cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum -> LinkClick.aspx

Mẫu phiếu đăng ký ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 23/01/2018 Lượt xem : 150
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum