Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Quyết định số 06/QĐ-BTC, ngày 12/01/2018 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 8 (năm 2018-2019)

 

 Quyết định số 06/QĐ-BTC ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 30/01/2018 Lượt xem : 149
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS