Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Văn bản số 06/2018-DBKTTTV 10N Đài khí tượng thủy văn Kon Tum dự báo khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2018 các khu vực trên phạm vi tỉnh KonTum

 

 Văn bản số 06/2018-DBKTTTV 10N Đài khí tượng thủy văn Kon Tum ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 23/02/2018 Lượt xem : 105
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum