Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Thông báo số 06-TB/CB-BCĐ, ngày 23/02/2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

 Thông báo số 06-TB/CB-BCĐ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 26/02/2018 Lượt xem : 119
Quay Về

Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT