Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Thông báo việc cho vay, tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2018

 

 Thông báo số 34/TB-QPTKHCN ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 03/04/2018 Lượt xem : 105
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum