Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Banner trái

   Đóng
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Về việc báo cáo thực trạng an toàn bức xạ về lưu giữ nguồn phóng xạ ở cơ sở

 

 Văn bản số 176/SKHCN-QLCN ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 17/04/2018 Lượt xem : 83
Quay Về

Banner phải

   Đóng
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh