Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Về việc báo cáo thực trạng an toàn bức xạ về lưu giữ nguồn phóng xạ ở cơ sở

 

 Văn bản số 176/SKHCN-QLCN ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 17/04/2018 Lượt xem : 109
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS