Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Văn bản số 267/SKHCN-KHCNCS, ngày 7/6/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng chính phủ

 

 Văn bản số 267/SKHCN-KHCNCS ->LinkClick.aspx

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg, ngày 18/5/2018->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 07/06/2018 Lượt xem : 131
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS