Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Văn bản số 268/SKHCN-KHCNCS, ngày 7/6/2018 về việc triển khai thực hiện Luật Chuyển giao Công nghệ và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ

 

 Văn bản số 268/SKHCN-KHCNCS->LinkClick.aspx

 - Luật chuyển giao Công nghệ->LinkClick.aspx

- Nghị định số 76/2018/NĐ-Cp ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 07/06/2018 Lượt xem : 89
Quay Về

Banner phải

   Đóng
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT