Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Thông Báo

   Đóng
THÔNG BÁO

Thông báo về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 16/08/2018 Lượt xem : 215
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum