Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin chuyên ngành

   Đóng
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện quy định cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng

 Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số: 314/TĐC-ĐL về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu (gọi tắt: Công văn 314). Tại Mục 2 Công văn 314 hướng dẫn:

   a) Theo Quy định tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 01/7/2018, chỉ các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

            b) Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN không quy định cụ thể “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và cũng không quy định cụ thể “phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách hàng”. Vì vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhầm lẫn cho khách hàng.

            c) Việc gắn thiết bị in chứng từ thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Mục 7 Công văn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016. Cụ thể, đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng nhưng chưa gắn thiết bị in chứng từ:

            - Thương nhân sở hữu, sử dụng cột đo xăng dầu chủ động liên hệ với cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu này để thực hiện việc gắn thiết bị in chứng từ theo quy định. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải đăng ký phê duyệt mẫu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN để gắn thiết bị in chứng từ bán hàng đáp ứng yêu cầu của thương nhân;

            - Trường hợp cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu đã bị phá sản, giải thể hoặc có văn bản trả lời không đáp ứng được yêu cầu của thương nhân thì thương nhân có quyền đề nghị t chức đủ năng lực kỹ thuật tiến hành gắn thiết bị in chứng từ và thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

            d) Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng, sau khi được cải tiến và có thiết bị in chứng từ theo mẫu được phê duyệt, phải kiểm định lại theo quy định.

            đ) Tính đến ngày 30/01/2018, đã có 17 cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in (Danh sách cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục tai địa chỉ: http://www.tcvn.gov.vn, hoạt động CTĐLCL, chuyên mục “Quản lý đo lường”).

            Từ ngày 01/7/2017, trường hợp cửa hàng xăng dầu vi phạm quy định cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng thì xử lý theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017.

                                                                                                                           LVC

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 28/02/2018 Lượt xem : 147
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết