Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin chuyên ngành

   Đóng
TIN CHUYÊN NGÀNH

Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng NSNN

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

 Theo đó, Quy định kèm theo Quyết định có 08 chương với 36 điều; quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chỉ đạo việc xây dựng và xác định các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH & CN cấp tỉnh trong phạm vi ngành, địa phương quản lý phải phù hợp với định hướng, tiến độ xây dựng kế hoạch KH & CN hàng năm. Đồng thời, yêu cầu đối với đề tài, dự án; đề án khoa học; dự án KH & CN phải có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong phạm vi của tỉnh; Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ (nhân lực khoa học và công nghệ hoặc nguồn tài chính) của tỉnh hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của tỉnh về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ; Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018; thay thế Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ và Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Nguồn: kontum.gov.vn

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 21/08/2018 Lượt xem : 160
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết