Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra đột xuất Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thực hiện Công văn số 3568/BKHCN-TTra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật; Công văn số 3118/UBND-KGVX ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức kiểm tra đột xuất trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã Thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 124/QĐ-SKHCN ngày 21/12/2017). Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh và Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Thời gian kiểm tra từ ngày 21/12/2017 đến ngày 05/01/2018.

I. Khái quát chung.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động, trong đó có 32 doanh nghiệp tư nhân, 02 doanh nghiệp Nhà nước (Chi nhánh xăng dầu Kon Tum và Chi nhánh xăng dầu PV Oil) và 01 Công ty kinh doanh xăng dầu quân đội. Kết quả thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 (Quyết định số 52/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017), hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa có dấu hiệu vi phạm về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và nhãn hàng hóa. Đợt kiểm tra đột xuất lần này Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra 5 cơ sở, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu và lấy mẫu gửi phân tích để làm cơ sở đánh giá chất lượng xăng dầu.

II. Kết quả kiểm tra.

Đã tiến hành kiểm tra 05 cơ sở theo kế  hoạch gồm: DNTN Quốc Huy tại huyện ĐăkGLei, Công ty TNHH Nam Phát N.A huyện Ngọc Hồi, Công ty TNHH MTV Thanh Nhàn huyện Đăk Tô, Công ty TNHH Quang Thành huyện Đăk Hà và DNTN Việt Tường thành phố Kon Tum. Trong 5 cơ sở được kiểm tra có 1 cơ sở tại thời điểm Đoàn kiểm tra đến làm việc nhưng cơ sở đã thông báo hết xăng và đóng cửa (Công ty TNHH Nam Phát N.A huyện Ngọc Hồi).

1. Về lĩnh vực đo lường:

          Tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đang sử dụng các phương tiện đo như: Cột đo xăng dầu, ca đong, bình đong, cân đồng hồ lò xo các loại, đồng hồ áp xuất, đây là các loại phương tiện đo nằm trong danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 23/2013/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua kiểm tra cho thấy các phương tiện đo được kiểm tra đều có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực.

2. Về lĩnh vực nhãn hàng hoá:

Tại thời điểm kiểm tra hàng hóa mà các cơ sở đang kinh doanh đều có nhãn hàng hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ.

3.     Về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng:

Qua kiểm tra  4 cơ sở kinh doanh xăng dầu cho thấy, hàng hóa các cơ sở đang kinh doanh đều đã thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và còn hạn sử dụng.

          Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 4 mẫu xăng của 4 cơ sở để gửi đi phân tích (trong đó có 3 mẫu xăng A95 và 1 mẫu xăng E5 RON 92).

          Quá trình lấy mẫu và gửi đi thử nghiệm, Đoàn kiểm tra đã thực hiện đúng theo Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Ban hành hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu (dụng cụ lấy mẫu và bình chứa mẫu; phương pháp lấy mẫu; Biên bản lấy mẫu; số mẫu và lượng mẫu; niêm phong mẫu và xử lý  mẫu lưu…).

          Mỗi cơ sở đoàn kiểm tra tiến hành lấy 1 mẫu từ cần cấp phát xăng (vòi bơm), được chia thành 2 đơn vị mẫu. Một đơn vị mẫu gửi đi thử nghiệm và một đơn vị mẫu được lưu giữ tại cơ quan kiểm tra.

Các mẫu xăng A95, xăng E5 RON 92 được Sở KH&CN chuyển đi phân tích tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm. Đó là Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Trung tâm Kỹ thuật 2).

Kết quả phân tích lần 1 gồm 4 mẫu: có 3 mẫu đạt và 1 mẫu không đạt.

          Sau đó theo đề nghị của doanh nghiệp (có mẫu xăng không đạt) Đoàn kiểm tra tiếp tục gửi mẫu lưu đi thử nghiệm  tại Trung tâm Kỹ thuật 2,  kết quả thử nghiệm mẫu lưu đạt tiêu chuẩn công bố của doanh nghiệp.    

Theo quy định hiện hành (tại Mục d, Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 26/2012 ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ), kết quả thử nghiệm mẫu lưu là cơ sở đánh giá chất lượng, kết luận cuối cùng.

* Đánh giá chung:

Cuộc kiểm tra đột xuất đã góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo kỷ cương pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, góp phần tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm, nề nếp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa.

Các  cơ sở, doanh nghiệp được kiểm tra đã phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra.

  III: Kết luận và kiến nghị:

1. Các cơ sở, doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu.

 2. Qua thanh tra, kiểm tra công bố công khai các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu vi phạm  về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (nếu có) trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ mình, góp phần với các cơ quan chức năng chống các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu./.

 Nguyễn Văn Khoa - Chánh Thanh tra

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 12/02/2018 Lượt xem : 208
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết