Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ cấu ngạch công chức Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/5/2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để làm cơ sở cho việc quản lý, tuyển dụng và nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh.

 Ngày 28/5/2018 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để làm cơ sở cho việc quản lý, tuyển dụng và nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu ngạch cho Sở Khoa học và Công nghệ có 01 chuyên viên cao cấp, 10 chuyên viên chính, 8 chuyên viên, 1 thanh tra viên chính, 1 thanh tra viên, 1 kế toán viên và 1 nhân viên.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường được UBND tỉnh phê duyệt 2 chuyên viên chính, 4 chuyên viên, 1 kế toán viên trung cấp và 1 nhân viên.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt cho 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, mỗi đơn vị 1 chuyên viên chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ cấu ngạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Hồng Vân

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 06/06/2018 Lượt xem : 272
Quay Về

Banner phải

   Đóng
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết