Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum (Viết tắt là Trung tâm), trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập có chức năng hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; thực hiện các hoạt động dịch vụ công, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và 4 phòng chức năng là: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu - Triển khai; Phòng Dịch vụ khoa học và công nghệ; Phòng Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức lại Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc thành lập Trung tâm Thông tin và thống kê Khoa học và Công nghệ; Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 1 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bãi bỏ các Quyết định đã ban hành trước đây trái với Quyết định này./.

Hồng Vân

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 25/07/2018 Lượt xem : 252
Quay Về

Banner phải

   Đóng
Tạp chí CS
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết