Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý III năm 2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã triển khai các nhiệm vụ đề ra trong quý III năm 2018 và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác tham mưu

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở KH&CN là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN, như: Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Quyết định số 107/QĐ-HĐSK ngày 04/7/2018 của Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh (đợt 2) năm 2017; Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất 03 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản của tỉnh Kon Tum.

Công tác quản lý khoa học

Tổ chức nghiệm thu kết thúc 5 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh: (1) Nghiên cứu, hoàn thiện và sản xuất máy hủy tài liệu văn phòng; (2) Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh ở tỉnh Kon Tum; (3)Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đăk Hà; (4) Nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; (5) Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng 5 đề tài, dự án KH&CN: Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum ; “Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Ứng dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh” và “cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plong.

Nghiệm thu kết thúc 01 dự án thuộc chương trình NTMN “Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT để thâm canh, khai thác mủ cây cao su và xây dựng mô hình sơ chế mủ cao su tiểu điền ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”.

Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2018 và tổ chức 02 Hội đồng tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm  đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2018.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý KH&CN cơ sở

Tham gia ý kiến thẩm định nội dung về công nghệ 16 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực khoáng sản, thủy điện, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, dược liệu... Thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân: giới thiệu sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia sự kiện Techfest vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 tại Thừa Thiên Huế; tham gia khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020; tham gia hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế năm 2018; Triển lãm quốc tế Techinnovation, Singapore.

Làm việc với UBND và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cơ sở và hoạt động KH&CN cơ sở năm 2018.

Hoạt động quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, sáng kiến

Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 1 cơ sở . Thông báo các đơn vị có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế đã hết hạn biết, làm thủ tục gia hạn theo quy định.

Triển khai thực hiện dự án Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê, huyện Đăk Hà và xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Tổ chức họp báo công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc mở rộng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Hướng dẫn 02 cá nhân đăng ký nhãn hiệu và 01 tổ chức đăng ký giải pháp hữu ích.

Tham mưu họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận 54 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017.

Công tác thông tin, thống kê KH&CN

Triển khai các biện pháp giám sát và xử lý sự cố máy chủ, hệ thống mạng để phòng, tránh các rủi ro mất an toàn thông tin mạng. Nâng cấp, chuyển đổi cơ sở dữ liệu máy chủ eOffice của cơ quan. Triển khai áp dụng chữ ký số và chứng thư số của cơ quan Sở KH&CN.

Triển khai thực hiện các chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN năm 2017.

Triển khai cuộc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cuộc điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018; Xuất bản 02 bản tin khoa học và công nghệ với số lượng là 800 cuốn; Xuất bản 01 bản tin TBT với số lượng 200 cuốn; Cập nhật 30 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Tiếp nhận Bản công bố hợp chuẩn của Công ty TNHH Bê tông ly tâm và xây lắp điện Kon Tum công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia cho 8 sản phẩm là cột điện Bê tông ly tâm. Hướng dẫn 03 doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để công bố hợp chuẩn.

Kiểm tra việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 07 cơ quan hành chính là: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Đăk Tô, UBND huyện Kon Rẫy, UBND huyện Kon Plong, Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia dự án năng suất chất lượng của 03 doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp lập đề cương, dự toán và hoàn chỉnh thủ tục ký kết hợp đồng triển khai thực hiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra

Kiểm tra độc lập tại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Kết quả kiểm tra xác định có 01 cơ sở sử dụng 02 phương tiện đo là áp kế lò xo loại 10 kg trong hoạt động sản xuất mà chưa có chứng chỉ kiểm định. Đoàn kiểm tra đã lập thủ tục hồ sơ chuyển Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiến hành kiểm định ngay 02 phương tiện đo trên trước khi đưa vào sản xuất theo đúng quy định của pháp luật cũng như để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Thanh tra chuyên ngành về KH&CN (lĩnh vực mã số mã vạch) tại 07 cơ sở, doanh nghiệp. Qua thanh tra cho thấy các đơn vị kinh doanh chưa vi phạm về mã số mã vạch.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN

Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh (Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông Trùng Hạ Thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum, Dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón) và 03 nhiệm vụ KH&CN (Nghiên cứu phương pháp nhân giống một số cây dược liệu: Mật nhân, Ba kích; Trồng cây dược liệu; Nghiên cứu điều kiện trồng và chăm sóc một số giống lan rừng). Kết quả: Thu hoạch được 25.2kg Đông trùng hạ thảo tươi, tiến hành cấy giống và nhân giống cấp 2 Đông trùng hạ thảo, sản xuất 800 hũ Đông trùng hạ thảo; Nhân giống cấp 1, cấp 2 và sản xuất được 150kg chế phẩm sinh học; Theo dõi thí nghiệm gieo hạt và giâm cành một số cây dược liệu, cấy 1.620 bình chồi và cây Lan Kim Tuyến; Tiến hành thí nghiệm vào mẫu, tạo nguồn mẫu ban đầu và tiếp tục khảo sát, bố trí các thí nghiệm nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh cây Ba kích trong phòng thí nghiệm, nhân giống được 700 cây mật nhân và 6.200 cây ba kích, giao 1.750 cây giống ba kích xây dựng mô hình ở huyện Tu Mơ Rông,  5.000 cây ba kích xây dựng mô hình ở thành phố Kon Tum, 1.780 cây giống mật nhân xây dựng mô hình tại huyện Ngọc Hồi và TP Kon Tum; Bố trí thí nghiệm 2 loại lan thạch hộc tía và trúc phật bà trên các loại giá thể  (thạch hộc tía: 1000 cây, trúc phật bà: 1000 cây).

Kiểm định 1.818 phương tiện đo các loại; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét 49 công trình; Thử nghiệm 480 mẫu các loại; Thử nghiệm mẫu theo hợp đồng cho Công ty TNHH Kiều Nguyễn Gia Lai, Đoàn địa chất 506 và Công ty cổ phần 16/3.

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lập hồ sơ: đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 1 doanh nghiệp; tự công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho 1 doanh nghiệp; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 cho 1 doanh nghiệp; tư vấn xây dựng mô hình trồng rau sạch theo hướng VietGAP tại huyện Ia H’drai; Phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện Kon Plong xây dựng dự toán Dự án rau, cây ăn quả tại Kon Plong./.

Hồng Vân

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 20/09/2018 Lượt xem : 147
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết