Chuyên mục KHCN: Đưa hệ thống máy kiểm định Sâm Ngọc Linh đi vào hoạt động