Đề tài, dự án KH&CN đã đăng ký nghiệm thu năm 2017

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU TRONG 2017

 

STT

Mã số

Tên đề tài, dự án

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 

Ngày nhận hồ sơ

Ngày cấp giấy chứng nhận

Ghi chú

  1.  

108/KQNC

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Thông Caribea (Pinus Caribea) và một số giống Bạch đàn (Eucalyptus) phục vụ trồng rừng gỗ nguyên liệu giấy trên một số vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum.

Chi cục Kiểm lâm                                                                                                                                                                                                                                             

Thạc sỹ Hồ Công Vũ

 

16/01/2017

16/01/2017

 
  1.  

109/KQNC

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Kon Tum, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo.                                                                                                                                                                                                                                              

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Thắng.

 

27/8/2017

27/8/2017

 
  1.  

110/KQNC

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Cử nhân Nguyễn Văn Minh.

 

31/8/2017

31/8/2017

 
  1.  

111/KQNC

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Sâm dây (Đảng sâm – Codonosis.sp) tại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Kon Tum

Cử nhân Phạm Thanh.

 

15/9/2017

15/9/2017

 
  1.  

112/KQNC

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grusht).

Trung tâm Nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội.

Tiến sĩ Trần Thị Liên

 

23/11/2017

23/11/2017

 
  1.  

113/KQNC

Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ quyết định không gian (SDSS) trên nền Web trong quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum.

Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trai.

       
  1.  

114/KQNC

Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng

 

18/12/2017

18/12/2017

 
  1.  

115/KQNC

Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến (Anoectochilus sp.)

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Kon Tum.

Thạc sỹ Chu Đình Liệu

 

18/12/2017

18/12/2017

 
  1.  

116/KQNC

Sản xuất thử nghiệm “Nước giải khát sâm dây” đóng lon và “cao sâm dây” từ nguồn dược liệu của địa phương

Công ty TNHH Thái Hòa

Lương y Tô Mạnh Cường

 

29/12/2017

29/12/2017