Trang chủ >> Dự án chuẩn bị đầu tư

Ngày 29/01/2018 UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty Cổ phần Tân Hưng

Ngày 29/01/2018 UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty Cổ phần Tân Hưng
Ngày 29/01/2018 UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty Cổ phần Tân Hưng

UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng vùng sản xuất rau - hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện KonPlông tỉnh KonTum của Công ty TNHH Thái Hòa

UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng vùng sản xuất rau - hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện KonPlông tỉnh KonTum của Công ty TNHH Thái Hòa
UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng vùng sản xuất rau - hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện KonPlông tỉnh KonTum của Công ty TNHH Thái Hòa

  • Trang
  • 1