Ngày 29/01/2018 UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty Cổ phần Tân Hưng

Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xem tại đây