Dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum

Quyết định số 1139/QĐ-UBND, ngày 17/10/2019 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum

 1. Tên dự án: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon.

2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Địa điểm thực hiện: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hoá về năng lực công nghệ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng lực của tổ chức khoa học công nghệ; tạo cơ sở để tiếp thu trình độ công nghệ tiên tiến; góp phần xây dựng nền nông nghiệp, công nghệ sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được một số sản phẩm có giá trị tại địa phương.

- Thông qua việc đầu tư dự án làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao các ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, cây dược liệu; các sản phẩm sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; là nơi triển khai các nội dung hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và các doanh nghiệp Hàn Quốc về phát triển chế biến dược liệu, cũng như triển khai thực nghiệm các đề tài nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học… trước khi chuyển giao cho tổ chức và nhân dân trong tỉnh.

5. Dự án nhóm: C

6. Quy mô đầu tư:

- Khu điều hành và phụ trợ, bao gồm: Nhà điều hành và trưng bày sản phẩm (nhà 2 tầng, diện tích khoảng 400 m2), gồm các phòng chức năng: Phòng làm việc cho cán bộ, viên chức; Phòng làm việc cho chuyên gia, nhà khoa học đến nghiên cứu; Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; Phòng họp và các công trình phụ trợ khác (nhà vệ sinh, hành lang, văn thư - lưu trữ; nhà để xe máy, ô tô; nhà bảo vệ...).

- Khu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học: Nhà 2 tầng, diện tích khoảng 500 m2, gồm các phòng chức năng: Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật; Phòng chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo; Phòng thí nghiệm và sản xuất giống nấm, vi sinh; các công trình phụ trợ khác (khu vệ sinh, hành lang, cầu thang...).

- Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, gồm có: Nhà màng huấn luyện cây nuôi cấy mô khoảng 1.000m2; Nhà màng trình diễn các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống (như trồng rau thủy canh, tưới nhỏ giọt, tưới phun sương...) khoảng 1.000m2; Nhà màng lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù của tỉnh khoảng 1.000m2; Xưởng sản xuất chế phẩm, giá thể hữu cơ... khoảng 200m2; Nhà kho chứa vật tư thiết bị, phân bón và thành phẩm khoảng 120m2.

- Thiết bị phục vụ nuôi cấu mô, thí nghiệm và sản xuất: 01 hệ thống (trong đó chỉ trang bị mới các thiết bị còn thiếu hoặc các thiết bị hiện có nhưng đã hư hỏng, hết khấu hao).

- Các hạng mục phụ trợ khác: San nền; cổng hàng rào; sân đường bê tông nội bộ; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp, thoát nước; cây xanh thảm cỏ...

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 25.000 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

File đính kèm