Trang chủ >> Chuyển đổi số   (04-10-2022)

Tuyên truyền Ngày chuyển đổ số (10/10) và phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công văn số 1808/STTTT-BCVT&CNTT  ngày 04/10/2022 về việc Tuyên truyền Ngày chuyển đổ số (10/10) và phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

 

Theo đó, Nhằm tuyên truyền ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện truyền thông một số nội dung sau:

 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải banner trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

 

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Các tổ chức chính trị- xã hội:

 

Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền tại các cơ quan; Đăng tải baner trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý và đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022.

 

3. Các Doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông

 

Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên môi trường số: các trang mạng xã hội, Website,...; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chủ trì thực hiện các hoạt động (tặng quà, khuyến mãi,...) khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Vận động các nhà cung cấp trên sàn Thương mại điện tử Vỏ sò; Postmart,.. khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm cung cấp trên sàn Thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật.

 

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

 

Thời gian thực hiện: từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022./.