Trang chủ >> Doanh Nghiệp KHCN   (03-01-2022)

MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ

- Đối với các chương trình khoa học và công nghệ, nhiệm vụ cấp quốc gia: Các doanh nghiệp có thể đề xuất triển khai các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 theo quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia; nhiệm vụ cấp thiết của địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý (Trình tự, thủ tục thực hiện theo Thông số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 về quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước).

 

- Đối với cấp tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025.

 

* Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

2. Hỗ trợ về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 

2.1. Hỗ trợ sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp văn bằng bảo hộ:

 

- Chỉ dẫn địa lý hiện đã cấp văn bằng bảo hộ, gồm: “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê Đăk Hà.

 

- Nhãn hiệu chứng nhận hiện đã cấp văn bằng bảo hộ, gồm: Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Cà phê xứ lạnh Kon Tum, Đảng sâm Kon Tum, Ngũ vị tử Kon Tum, Đinh lăng Kon Tum, Ý Dĩ Kon Tum, Lan kim tuyến Kon Tum, Đương quy Kon Tum, Sa nhân tím Kon Tum, Nghệ vàng Kon Tum, Nấm linh chi Kon Tum.

 

Tổ chức, cá nhân có các sản phẩm nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sẽ được cấp quyền sử dụng để gắn lên sản phẩm của mình nhằm giúp cho người sản xuất bảo vệ được danh tiếng, chất lượng sản phẩm của mình; đồng thời giúp người tiêu dùng nhận biết được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm khu lựa chọn.

 

-  Trình tự, thủ tục xin cấp quyền sử dụng: Xem trong Sổ tay “Một số điều cần biết về Sở hữu trí tuệ” do Sở Khoa học và Công nghệ phát hành năm 2021. Sổ tay được cấp miễn phí tại Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ, số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum.

 

* Địa chỉ liên hệ cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận:

 

- Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ: Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

- Chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê Đăk Hà: UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 

- Nhãn hiệu chứng nhận Cà phê xứ lạnh Kon Tum: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

 

- Các Nhãn hiệu chứng nhận: Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đảng sâm Kon Tum, Ngũ vị tử Kon Tum, Đinh lăng Kon Tum, Ý Dĩ Kon Tum, Lan Kim tuyến Kon Tum, Đương quy Kon Tum, Sa nhân tím Kon Tum, Nghệ vàng Kon Tum, Nấm linh chi Kon Tum: Sở Y Tế tỉnh Kon Tum.

 

2.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu do doanh nghiệp tự đăng ký.

 

2.2.1. Hồ sơ đề nghị

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Sở Khoa học và Công nghệ, gồm:

 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí.

 

+ Bản sao Quyết định chấp nhận đơn hoặc văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền ngoài nước cấp.

 

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) có công chứng.

 

2.2.2. Mức hỗ trợ:

 

 

Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sẽ áp dụng.

 

* Địa chỉ liên hệ: Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

3. Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 

3.1. Nội dung

 

- Đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.

 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh…

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

 

- Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; an toàn thực phẩm; môi trường; năng lượng; an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

 

3.2. Hồ sơ đề nghị

 

 

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình (gồm: đơn đăng ký tham gia Chương trình, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh; thuyết minh đề cương) tại Sở Khoa học và Công nghệ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

3.3. Mức hỗ trợ

 

Thực hiện theo Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Kon Tum.

 

* Địa chỉ liên hệ: Phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 

4.1. Nội dung

 

- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

 

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới;

 

- Hỗ trợ về ứng dụng, công nghệ;

 

- Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa;

 

- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

 

4.2. Điều kiện hỗ trợ

 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

 

- Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 

- Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty Cổ phần.

 

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

4.3.  Thành phần hồ sơ đề nghị

 

- Mẫu xác định DNNVV quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo mục 4.2.

 

- Tài liệu tương ứng đối với các phương thức lựa chọn (trừ trường hợp được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng).

 

- Tài liệu tương ứng với nội dung đề nghị hỗ trợ.

 

4.4. Mức hỗ trợ:

 

 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

 

* Địa chỉ liên hệ: Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

5. Về hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQLQ ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản lý Qũy phát triển KH&CN tỉnh)

 

 

5.1. Về nội dung đối tượng cho vay

 

- Các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

- Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xét chọn, ưu tiên các dự án, ý tưởng khởi nghiệp thuộc lĩnh vực các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

 

5.2. Về nguyên tắc cho vay

 

- Cho vay đúng đối tượng, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Quy chế này.

 

- Hồ sơ xin cho vay được đánh giá, xét duyệt công khai, minh bạch.

 

- Các dự án đăng ký vay vốn của Quỹ không được trùng lắp với các dự án khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước.

 

- Tổ chức, cá nhân được cho vay phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Quy chế này và các yêu: Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong Hợp đồng cho vay. Cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong Hợp đồng cho vay. Phải thiết lập và cung cấp đầy đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Quỹ. Phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác, tính trung thực các thông tin, tài liệu cung cấp trong hồ sơ vay vốn.

 

5.3. Về lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay

 

- Dự án được vay vốn với mức lãi suất 0% bao gồm các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước; ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại các vùng nông thôn, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

 

- Dự án được vay vốn với lãi suất thấp bao gồm các dự án đổi mới công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

 

- Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay, nhưng không quá 36 tháng. Trường hợp đặc biệt do Giám đóc Quỹ quyết định trên nếu được Hội đồng quản lý Quỹ xem xét cho chủ trương.

 

- Bảo đảm tiền vay: Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố tài sản, thế chấp tài sản và các biện pháp đảm bảo khác nếu có theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định pháp luật có liên quan.

 

5.4. Hồ sơ đề nghị vay

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ vay vốn gồm:

 

a) Đơn đề nghị vay vốn

 

b)  Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp, cá nhân) hoặc đăng ký hoạt động KH&CN hoặc các văn bản pháp lý của Nhà nước về thành lập tổ chức (đối với tổ chức KH&CN) – bản sao có công chứng.

 

c) Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính, hồ sơ đảm bảo tiền vay, khả năng trả nợ gốc và lãi vay, quan hệ tín dụng với các tổ chức cho vay);

 

d) Hồ sơ chứng minh năng lực quản lý, chuyên môn, cơ sở kỹ thuật thực hiện dự án)

 

đ) Các văn bản khác có liên quan

 

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại điểm a,b,c,d,đ khoản này

 

Bên vay nộp hồ sơ tại Cơ quan điều hành Quỹ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum)

 

* Địa chỉ liên hệ: Phòng Tài chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

Nguyễn Thị Phượng