Trang chủ >> Doanh Nghiệp KHCN   (11-03-2021)

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum triển khai các chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Kon Tum năm 2021, Ngày 19/02/2021 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 74/KTU-THNS&KSNB về việc triển khai các chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, nội dung công văn nghị các chi nhánh Ngân hàng thương mại thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn, căn cứ vào chính sách tín dụng hiện hành của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên về lãi suất ngắn hạn theo chỉ đạo của Chính phủ, các chính sách ưu đãi về nguồn vốn, lãi suất của từng hệ thống tổ chức tín dụng đối với các nhóm đối tượng khách hàng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án triển khai trên địa bàn khi có nhu cầu tín dụng.

 

Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết trong giao dịch tín dụng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi có nhu cầu tín dụng.

 

Quan tâm, ưu tiên đối với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp KH&CN; cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có dự án, ý tưởng khả thi, được xét duyệt (có Giấy chứng nhận khởi nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nằm trong các chương trình, chính sách tín dụng ưu tiên của Chính phủ, NHNN Việt Nam./.

 

Công văn 74/KTU-THNS&KSNB