Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu sự tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ cũng đã được tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:

Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng

 và sản phẩm KH&CN Kon Tum tham dự TECHDEMO 2019

Hoạt động nghiên cứu triển khai

Hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:

(1) Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt của Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến". Đến nay đã triển khai thực hiện các công việc sau: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ đề tài; hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình Sở KH&CN phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua ắm trang thiết bị (hiện đã gửi hồ sơ mời thầu); Hoàn thành chuyên đề: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm sau thu hoạch của Đông trùng hạ thảo và Đảng sâm trong và ngoài nước; cử 2 cán bộ kỹ thuật đi đào tạo nghiên cứu xác định các điều kiện chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm tại Trường Đại học Nguyết Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành công việc xác định tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu nấm Đông trùng hạ thảo và Đẳng sâm...

(2) Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với  Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum". Đến nay đã triển khai thực hiện các công việc sau: mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ dự án; tổ chức khảo sát chọn được 7 vị trí tại huyện Tu Mơ Rông và 2 vị trí tại huyện KonPlông để triển khai mô hình và hướng dẫn cho các hộ sản xuất giá thể để trồng lam kim tuyến; sản xuất được 140.000 cây giống lan kim tuyến và đã triển khai trồng tại các mô hình được 47.000 cây lan kim tuyến.

(3) Triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng "Duy trì năng lực hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ công tác lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh". Đến nay đã triển khai thực hiện các công việc sau: Làm thủ tục mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất; thực hiện lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu, như đảng sâm, ba kích, lan kim tuyến, một số loại lan rừng, thạch hộc tía, dâu tây, chuối...

(4) Xây dựng hoàn chỉnh và trình Sở KH&CN xem xét thẩm định thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum".

Hoạt động cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ:

(1) - Ký kết và thực hiện hợp đồng tư vấn lập thuyết minh và dự toán dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất và tiêu thụ một số loại rau, củ, quả an toàn theo mô hình chuỗi liên kết giá trị tại tỉnh Kon Tum".

(2) Ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp 35.000 cây giống lan kim tuyến cho 1 đơn vị và  Hợp đồng triển khai xây dựng mô hình trồng rau an toàn với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy.

(3) Tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng chuyển giao quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây lan kim tuyến với Công ty Cổ phần Việt Nga - Gia Lai và  Hợp đồng phối hợp triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện KomPlong, tỉnh Kon Tum" với Phòng Nông nghiệp huyện KomPlong.

(4) Sản xuất và tiêu thụ được 1.000 kg chế phẩm sinh học, hơn 800 cây lan giả hạc, 705 cây Dâu tây; 650 cây chuối.

(5) Triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp 5.000 cây giống ba kích nuôi cấy mô và triển khai sản xuất một số loại lan rừng, dâu tây, chuối...

(6) Tiếp tục theo dõi, sang bầu, chăm sóc các giống lan rừng tại nhà thực nghiệm và các cây dược liệu tại Nhà màng.

Hoạt động Thông tin và thống kê KH&CN      

(1) Quản trị và đưa hơn 300 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; (2) Xuất bản Ấn phẩm thông tin KH&CN số Xuân 2020 và Ấn phẩm số 1 năm 2020; (3)  Phối hợp Đài PT-TH tỉnh thực hiện và phát sóng 3 chuyên mục KH&CN; (4) Xuất bản 2 số Bản tin KH&CN; (5) Cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và (6) Tổng hợp báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm

Tổ chức kiểm định - hiệu được 1060 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm được 356 mẫu sản phẩm, hàng hóa;  Kiểm xạ cho 5 phòng chụp X-quang, kiểm định chất lượng 6 máy chụp X-quang; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 33 công trình; Đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 14 doanh nghiệp (gồm: (1 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO và 3 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch và 10 doanh nghiệp laaoj bảo cáo công tác bảo vệ môi trường); Rà soát, chuẩn bị hồ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam và tiếp tục duy trì Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại Kon Tum.

Hoạt động hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý nhà nước

Cử cán bộ tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 16 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu và  tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ - hạt nhân do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì tại 12 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Công tác khác:

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm; Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm; Tổng hợp xây dựng báo cáo thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và công nghệ công lập; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia với Sở KH&CN cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội dung, công việc của Dự án "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum” và Xây dựng báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm 2019

                                                                                                                                                      LVT