Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ đã được tích cực, nỗ lực triển khai trên các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng kích lệ, đó là:

Hoạt động nghiên cứu triển khai

(1) Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum". Đến nay đã xây dựng hoàn chỉnh 200 m2 nhà màng, gieo trồng được 650 cây ba kích, 1000 cây sâm đương quy, 1000 cây sâm dây, 1000 cây lan kim tuyến; (2) Xây dựng và đã được Sở KH&CN phê duyệt thuyết minh, dự toán đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum"; (3) Đã ký kết và triển khai thực hiện 4 hợp đồng dịch vụ, gồm: hợp đồng nhân giống bằng phương pháp nuối cấy mô cây Việt quất và cây lựu với Công ty Cổ phần BIO Pháp; hợp đồng chuyển giao quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây lan kim tuyến với Công ty Cổ phần Việt Nga – Gia Lai; hợp đồng với Phòng Nông nghiệp huyện KomPlong để phối hợp triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện KomPlong, tỉnh Kon Tum"; Hợp đồng với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ "chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình xử lý vỏ cà phê làm phân bón"; (4) Sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô được 20.000 chồi lan kim tuyến, các loại lan rừng và đưa ra Nhà thực nghiệm được 15.000 cây giống lan kim tuyến, 2.500 cây giống ba kích (đã xuất bán được 10.000 cây giống lan kim tuyến); (5) Theo dõi, sang bầu, chăm sóc các giống lan rừng tại Nhà thực nghiệm (gồm: 1930 cây lan giả hạc, 164 cây nghinh xuân; 460 cây thạch hộc tía  và một số loại lan khác); (6) Sản xuất được 786 kg chế phẩm sinh học, 8 tấn giá thể hữu cơ để cung cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu; (7) đã tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo khô (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum";(8)  Làm hồ sơ xin giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà và đã được UBND tỉnh Kon Tum giao toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đối với Dự án "Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón" (theo Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh) và đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến" (theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh) .

Hoạt động Thông tin và thống kê KH&CN      

Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang  thông tin điện tử, ấn phẩm và bản tin KH&CN; Phát hành ấn phẩm thông tin KH&CN số Xuân Kỷ Hợi (số 1) năm 2019 và Ấn phẩm thông tin KH&CN số đặc biệt kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (số 2) năm 2019; Phát hành bản tin KH&CN số 1 và số 2/2019; quản trị và đưa hơn 300 tin, bài lên website của Sở KH&CN;  Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng  chuyên mục KH&CN số 1, số 2 và số 3/2019 trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; Cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Trình Sở KH&CN ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; Thực hiện báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp khoa học và công nghệ năm 2018.

Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm

Tổ chức kiểm định - hiệu được 2079 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại (đạt hơn 69% kế hoạch năm); thử nghiệm được 491 mẫu sản phẩm, hàng hóa (đạt 49,1% kế hoạch năm);  Kiểm xạ cho 6 phòng chụp X-quang, kiểm định chất lượng 7 máy chụp X-quang; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 58 công trình (đạt hơn 73% kế hoạch năm); Đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 15 doanh nghiệp (gồm: lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường  cho 8 doanh nghiệp; tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 3 doanh nghiệp; lập hồ sơ công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho 2 doanh nghiệp, lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 2 doanh nghiệp), đạt 70% kế hoạch năm; Làm hồ sơ xin chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định theo Quyết định 924/QĐ-TĐC ngày 16/5/2019; Làm hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1172/TĐC-HCHQ ngày 02/5/2019; Làm hồ sơ  xin chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định theo  Quyết định 121/QĐ-TĐC ngày 11/01/2019; Tham gia chương trình thử nghiệm mẫu (phân Ure) thành thạo do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức; Khai trương và đưa vào hoạt động Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại Kon Tum; hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm từ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017 cho bộ phận thử nghiệm.

Hoạt động hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý nhà nước

Cử cán bộ tham gia hỗ trợ kỹ thuật về đo lường phục vụ các Đoàn thanh tra do Sở KH&CN chủ trì và Đoàn kiểm tra 389 của tỉnh… tại 41 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 39 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Công tác khác:

Làm Tờ trình gửi UBND tỉnh xin chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum” và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện tại văn bản số 1564/ UBND-NNTN ngày 21/6/2019; Làm hồ sơ đề nghị bố trí vị trí, diện tích đất cho ông trình ‘Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum” và đã được UBND tỉnh thống nhất vị trí, diện tích đất tại Văn bản số 1780/UBND-NNTN ngày 31/5/2019, với diện tích 3,07ha tại xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; Làm thủ tục gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ xin chủ trương tuyển dụng 2 chỉ tiêu viên chức của Trung tâm theo hình thức xét tuyển (đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 1761/UBND-KTTH ngày 10/7/2019).

                                                                                                                                                      LVT