Trang chủ >> Quản lý công nghệ

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI VÀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA, TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TẠI TỈNH KON TUM

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI VÀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA, TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TẠI TỈNH KON TUM
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21/10/2019 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2025” và chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia các cuộc thi và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tỉnh trong vùng.

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN
Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH
Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

  • Trang
  • 1