Trang chủ >> Quản lý công nghệ

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN
Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH
Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

  • Trang
  • 1