Trang chủ >> Quản lý khoa học

Họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi thực hiện năm 2022

Họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi thực hiện năm 2022
Chiều ngày 25/3/2021, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022 đối với Dự án: “ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm tại Kon Tum” Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Thúy Hà là đơn vị đề xuất

Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022

Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022
Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022 đối với Dự án: ““Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, thâm canh một số giống chè mới gắn với cơ sở chế biến chè xanh, chè Olong đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum”

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Sáng ngày 30/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Ngày 26-27/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tu. Ngày 25/12/2019, Sở KH&CN tổ chức các cuộc Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng)

  • Trang
  • 1