Trang chủ >> Quản lý khoa học

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Sáng ngày 30/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Ngày 26-27/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tu. Ngày 25/12/2019, Sở KH&CN tổ chức các cuộc Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng)

  • Trang
  • 1