Trang chủ >> Quản lý khoa học   (25-03-2021)

Họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi thực hiện năm 2022

Chiều ngày 25/3/2021, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022 đối với Dự án: “ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm tại Kon Tum”  Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Thúy Hà là đơn vị đề xuất

 

Đại diện đơn vị đề xuất trình bày thuyết minh Dự án trước Hội đồng KH&CN

 

Mục tiêu hướng đến là Ứng dụng thành công tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất lợn thương phẩm và chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học; cung cấp ổn định nguồn con giống và lợn thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đảm bảo phù hợp với chủ trương đổi mới phát triển của tỉnh Kon Tum

 

Qua thảo luận, trao đổi, Hội đồng KH&CN đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất. Đồng thời, đề nghị đơn vị đề xuất sớm chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của Hội đồng và hoàn thành phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục./.

hbnguyet