Trang chủ >> Quản lý khoa học   (30-12-2019)

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sáng ngày 30/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Đồng chí Đoàn Trọng Đức – Phó giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; các thành viên Hội đồng là đại diện: Sở Thông tin và truyền thông; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Sở Xây dựng cùng với đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN.

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Danh mục các nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2020 thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ có 09 đề xuất. Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá từng đề xuất theo các các nội dung tương ứng với các tiêu chí đánh giá theo quy định hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ như: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng qui định./.

hbnguyet