Trang chủ >> Quản lý khoa học   (25-03-2021)

Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2022 đối với Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, thâm canh một số giống chè mới gắn với cơ sở chế biến chè xanh, chè Olong đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum”

 

Tham dự Hội đồng có đại diện các Sở, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực nhiệm vụ KH&CN đề xuất. Đồng chí Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

 

Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp

 

Dự án thực hiện với mục tiêu: Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến xây dựng mô hình trồng, thâm canh chè theo quy trình VietGAP, sản xuất chè theo chuỗi giá trị từ trồng mới, thâm canh, cơ giới hóa sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

Sau đó, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, phân tích và yêu cầu cơ quan chủ trì giải trình một số nội dung. Sau thảo luận, Hội đồng yêu cầu đơn vị đề xuất tiến hành hoàn thiện lại các thủ tục, đồng thời chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các thành viên của hội đồng.

 

 Kết thúc cuộc họp, Hội đồng KH&CN đã tiến hành bỏ thống nhất đề xuất để trình UBND tỉnh./.

hbnguyet