Trang chủ >> Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2022

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng  và nhãn hàng hóa năm 2022
Thực hiện Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt điều chỉnh Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ngày 29/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-SKHCN triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
ngày 30/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 3144 của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ:

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021
Tại Quyết định số 73/QĐ-SKHCN ngày 03/6/2014 về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN, theo đó có 6 lĩnh vực công tác phải thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác gồm:

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quí III năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quí III năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày/12/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021, trong quý III năm 2021 công tác cải cách hành chính tại Sở đạt được một số kết quả như sau:

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX
Ngày 13/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 45/KH-SKHCN về việc Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Ngày 16/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Số 47/KH-SKHCN về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 38/KH-SKHCN về kiểm tra nội bộ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum” (01/11/1991-01/11/2021)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm xây dựng  và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum” (01/11/1991-01/11/2021)
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (ngày 01/11/1991-01/11/2021). Ngày 24/5/2021, Ban tổ chức cuộc thi (thuộc Sở KH&CN) ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTC về việc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum”.

Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 02/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 31/KH-SKHCN để triển khai thực hiện Kế hoạch số 4485/KH-UBND