Trang chủ >> Quỹ KH&CN   (28-02-2022)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Kon Tum

Ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

Nội dung được đính kèm TẠI ĐÂY