Trang chủ >> Quỹ KH&CN   (17-02-2022)

Sở KH&CN ủy thác cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 17/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 02/QPTKHCN về việc ủy thác cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ gửi đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Để triển khai việc cho vay theo quy định Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị các ngân hàng đủ điều kiện nhận ủy thác thực hiện việc vay vốn theo quy định liên hệ với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;

 

Địa chỉ: Tầng 4- Tòa nhà B - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum (Trụ sở làm việc của các Sở thuộc Khối Tổng hợp), tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

 

Điện thoại: 02603 862 518 để cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp, xem xét trình Hội đồng quản lý Quỹ ủy thác hoạt động cho vay.

 

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/02/2022, sau thời gian trên nếu các đơn vị không gửi hồ sơ thì xem như không có nhu cầu nhận ủy thác./.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY