Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh
Ngày 17/9/2020, Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-SKHCN, ngày 12/5/2020 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 18/8/2020, Tổ kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

 KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

  • Trang
  • 1
  • 2