Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (23-11-2022)

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực TC-ĐL-CL tại Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Ngày 22/11/2022, Thanh tra Sở KH&CN ban hành Kết luận kiểm tra số 05/KL-TTr việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

File chi tiết TẠI ĐÂY