Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (02-06-2020)

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việcThành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân. Ngày 26/5/2020 Trưởng Đoàn Thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-TTr; Ngày 27/5/2020 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kết luận số 01/KL-SKHCN về kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân, cụ thể như sau:

Theo kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ được giao là đơn vị chủ trì triển khai cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12 cơ sở gồm: Công ty cổ phần vận tải thương mại Phú Hoàng (Taxi Tiên Sa chi nhánh KonTum); Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Blue Taxi; Vật liệu xây dựng Ngọc Khoa; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Sơn; Phòng khám Bác sỹ Định; Phòng chụp X- Quang Bác sỹ Hà; Phòng khám Bác sỹ Thanh; Phòng khám chuyên khoa ngoại 373 Trần Hưng Đạo Kon Tum (Phòng khám chuẩn đoán hình ảnh 177 Trần Hưng Đạo); Phòng khám ngoại khoa Bác sỹ Nguyễn Thụ; Phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình bác sỹ Trần Thanh Hiền; Công ty cổ phần dịch vụ trang thiết bị y tế Hải Hưng và Phòng khám chuẩn đoán hình ảnh Phước An. Thời gian thực hiện: Từ ngày 13 tháng 5 năm 2020 đến ngày 21 tháng 5 năm 2020.

 

Kiểm định viên đang kiểm định máy đo điện tim

I. Kết quả kiểm tra, xác minh:

1.Về lĩnh vực Tiêu chuẩn, chất lượng:

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra các mặt hàng, xi măng Phúc Sơn; xi măng Nghi Sơn, thép xây dựng, dầu nhớt đóng chai… mà các cơ sở đang kinh doanh đều đã thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và đều còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo quy định.

2. Về lĩnh vực Đo lường:

 Qua kiểm tra thực tế tại 12 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh vận tải,dịch vụ Taxi; 01 cơ sở vị kinh doanh Vật liệu xây dựng; 01cơ sở kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh) các cơ sở đã sử dụng các loại phương tiện đo như: Taximet; Cân lò xo; Cân bàn; Đồng hồ áp suất; Huyết áp kế; Nhiệt kế y học; Phương tiện đo điện tim; Phương tiện đo điện não... Đây là các loại phương tiện đo nằm trong Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại thời điểm  kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản chấp hành tốt về lĩnh vực đo lường, các loại phương tiện đo nêu trên đều có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực.

Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện 02 cơ sở vi phạm về lĩnh vực Đo lường: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Blue Taxi, sử dụng phương tiện đo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Blue Taxi sử dụng phương tiện đo nhóm 2 là Taximet, Công ty  đã tháo dỡ niêm phong trên Taximet của xe mang biển số 82A- 031.87; Phòng khám Bác sỹ Định sử dụng phương tiện đo (01 huyết áp kế; 01 máy đo điện tim và 01 cân bàn) chưa thực hiện việc kiểm định theo quy định.

3. Về lĩnh vực Nhãn hàng hoá:

Tại thời điểm kiểm tra các loại hàng hóa mà các cơ sở kinh doanh cơ bản đều có nhãn hàng hoá theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Khoa, Đoàn thanh tra đã phát hiện có 02 mặt hàng Sơn KenNy (loại 4kg hợp chất chống thấm pha xi măng; Sơn hiệu Ken Ny loại 18kg chống rỉ sét) có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

4. Về lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân:

 Qua kiểm tra tại 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh, các cơ sở đã phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân.

II. Kết luận:

Các cơ sở được thanh tra, kiểm tra cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan tới nội dung thanh tra.

- Về lĩnh vực Tiêu chuẩn,chất lượng và An toàn bức xạ hạt nhân: Đã thực hiện tốt các quy định hiện hành về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng  và An toàn bức xạ hạt nhân.

- Về lĩnh vực Đo lường: Công ty TNHH một thành viên Blue Taxi đã tháo dỡ, niêm phong kẹp chì trên 01 đồng hồ Taximet. Công ty đã vi phạm  sử dụng phương tiện đo nhóm 2, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn trên phương tiện đo theo quy định, tại điểm c khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và Phòng khám Bác sỹ Định, sử dụng phương tiện đo(01 huyết áp kế; 01 máy đo điện tim và 01 cân bàn) chưa thực hiện việc kiểm định theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa. (có Biên bản vi phạm hành chính kèm theo).

- Về lĩnh vực Nhãn hàng hoá: Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Khoa có 02 mặt hàng Sơn KenNy (loại 4kg hợp chất chống thấm pha xi măng; Sơn hiệu Ken Ny loại 18kg chống rỉ sét) có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, mờ không đọc được vi phạm về nhãn hàng hóa quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa và điểm a, khoản 1, Điều 30, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa(có Biên bản vi phạm hành chính kèm theo).

III. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền:

Trưởng đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở:

- Áp dụng mức phạt tiền tại điểm a, khoản 2, Điều 10 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ đối với Công ty TNHH một thành viên Blue Taxi và Phòng khám Bác sỹ Định, với số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

- Áp dụng xử phạt vi phạm quy định  về nhãn hàng hóa tại  điểm a, khoản 1, Điều 30, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Khoa, với số tiền là 1.000.000 đồng ( Một triệu triệu đồng chẵn).

IV. Yêu cầu, kiến nghị:

Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Blue Taxi; Phòng khám Bác sỹ Định và Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Khoa, chấm dứt ngay hành vi vi phạm không đưa các phương tiện đo và 02 mặt hàng Sơn KenNy vi phạm nêu trên vào hoạt động kinh doanh của đơn vị kể từ ngày 15/5/2020. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, đề nghị đơn vị phải hoàn thành việc dán nhãn hàng hóa và kiểm tra, kiểm định trước khi đưa các thiết bị, phương tiện đo vào sử dụng. Đồng thời báo cáo gửi kèm giấy chứng nhận kiểm định hoặc hồ sơ có liên quan về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định./.

Nguyễn Thương