Tổ chức khoá đào tạo về “các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thuỷ sản” (tiêu chuẩn 14001, 22000, Higg fem, ASC Feed standard,…)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022”, ngày 27/7-29/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu triển khai Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 16/6/2022, tổ chức Khoá đào tạo về về “các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thuỷ sản” (tiêu chuẩn 14001, 22000, Higg fem, ASC Feed standard,…).

 

Tham gia Khoá đào tạo có hơn 60 học viên là cán bộ công chức phụ trách công tác tham mưu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông, lâm, thuỷ sảntrên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường), UBND các huyện, thành phố và cán bộ, nhân viên từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trong tỉnh.

 

Tham gia khoá đào tạo, học viên sẽ được phổ biến kiến thức về bối cảnh về ngành nông, lâm, thủy sản hiện nay; được giảng viên phổ biến các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngành nông, lâm, thủy sản:

 

- Tiêu chuẩn ASC Feed Standard: Tiêu chuẩn quản lý đối với việc nuôi trồng thuỷ sản. Tiêu chuẩn trang trại và Tiêu chuẩn chuỗi hành trình (chuỗi hành trình là từ sản xuất - chế biến - xuất khẩu - nhập khẩu);

 

- Tiêu chuẩn MSC: Tiêu chuẩn về chương trình quản lý chuỗi hành trình thuỷ sản;

 

- Tiêu chuẩn FSC: Tiêu chuẩn về kiểm soát việc quản lý rừng và chuỗi hành trình sản phẩm;

 

- Tiêu chuẩn ISO 14001: Hệ Thống Quản lý môi trường cho doanh nghiệp;

 

- Tiêu chuẩn ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;

 

- Tiêu chuẩn SLCP: Tiêu chuẩn về tích hợp lao động và xã hội;

 

- Higg fem: Công cụ đánh giá tính bền vững nhằm chuẩn hoá cách các cơ sở đo lường và đánh giá hiệu quả môi trường;

Sau khoá học các học viên được Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo.

Mai Hòa