Kết quả hoạt động KH&CN tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Và Dịch vụ KH&CN

Trong tháng 11.2023, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN đã tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN và đạt được một số kết quả như sau:

Hoạt động Nghiên cứu – Triển khai:

Triển khai thực hiện công tác thường xuyên, định kỳ như cấy chuyển, lưu giữ 06 loại giống cây trồng hiện có của phòng thí nghiệm (Lan Giả hạc, Lan Thạch hộc tía, giống cây Lan kim tuyến, ba kích tím, chuối, dâu tây) và vào mẫu  các loại lan kim tuyến, cây phúc bồn tử, cấy chuyền cây 7 lá 1 hoa, Sâm Ngọc Linh,... Tiếp tục chăm sóc, theo dõi sinh trưởng các mô hình như: Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu (gồm 300 cây giáng hương, 150 cây trắc, 150 cây cẩm lai), mô hình cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum.

Tiếp tục triển khai Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh”: Chỉnh sửa hồ sơ nghiệm thu đợt 2 của đề tài, chạy kiểm tra các chỉ thị phân tử mới I1, I2, PV95, Pv123, ban hành quy trình nội bộ tạm thời kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng Saponin Sâm Ngọc Linh.

Triển khai chăm sóc và thu hoạch mô hình cà chua (300m2), theo dõi sự sinh trưởng, phát triển 250 hủ Đông trùng hạ thảo; Triển khai sản xuất 500 hủ đông trung đợt 4/2023; Chăm sóc mô hình dưa leo Baby; Triển khai trồng hơn 200 cây tre tại cơ sở 2- thôn 6, xã Đoàn Kết.

Thực hiện hợp đồng tư vấn chiết xuất Đông trùng hạ thảo cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai; Làm việc với Phòng kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ký kết hợp đồng triển khai 1.8ha mô hình chuối Tây Thái; Tổ chức nghiệm thu Hợp đồng với Công ty Tân Mỹ Kon Tum; Thực hiện hợp đồng giao 22.000 cây Lan kim Tuyến cho Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Hoạt động Thông tin và thống kê KH&CN: Quản trị và cập nhật 50 tin bài lên Website; Tham mưu trình quy chế chi trả nhuận bút trang TTDT , bản tin KH&CN; Phối hợp với Đài Truyền Hình thực hiện phát sóng  chuyên mục số 5;

Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm:

Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 407 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại trong đó có 55 phương tiện đo không đạt); Nhận và  thử nghiệm được 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét: 07 công trình; Kiểm định máy X - Quang chẩn đoán trong y tế 04 máy; Kiểm xạ phòng X-Quang: 02 phòng.

Phối hợp đánh giá chứng nhận VietGAP cho sản phẩm Macca cho Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại Đức Hân Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ngày 26/10 - 27/10/2023;

Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật về đo lường với Phòng TĐC cho 03 đơn vị.

Công tác khác:

Hoàn thiện và trình thẩm định Đề án tổ chức lại Trung tâm.

Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch xây dựng Dự thảo Đơn giá dịch vụ công đối với 40 (bốn mươi) định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định 40 (bốn mươi) định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoàn thiện thảo Quyết định quy định 07 (bảy) định mức kinh tế- kỹ thuật sự nghiệp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo góp ý các cơ quan chuyên môn và chuẩn bị họp Hội đồng thẩm định.

Ban hành đơn giá tạm thời đối với dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng saponin Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Tiếp tục công tác kiện toàn Trung tâm: Đã ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm; Hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình Sở Nội vụ thẩm định; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra AND và Hệ thống thiết bị; Xây dựng dự toán kinh phí năm 2024 và một số nhiệm vụ thường xuyên khác./.

         Vũ Thị Huệ